Masterclass inhoud

Dag 1

De projectmanager als beïnvloeder, projectmanagement in vogelvlucht, projectstart en stakeholdermanagement

 • De kracht van actie
 • Jouw Agile inspirator, de TomTom
 • Model van een project
 • Het V-model
 • Het product creatie proces
 • Het Agile proces
 • De Projectvoorbereidingsfase
 • Stakeholdermanagement
 • De 10%-confrontatieregel

Dag 2

De factor 10, Leiderschap en gedrag, Design for X

 • De projectorganisatie
 • De factor 10
 • Persoonlijk leiderschap
  • Kernkwadranten van Daniel Offman,
  • Stephen Coveys zeven eigenschappen van effectief leiderschap
 • Situationeel leiderschap
  • Concurrerende waardenmodel van Robert Quinn
  • Managerial grid model van Blake & Mouton
  • Situationeel leiderschap volgens Hersey & Blanchard
 • Betrokkenheid en Motivatie
  • Maslow’s hierarchy of needs
  • X- en Y-theorie van McGregor
  • Satisfiers en dissatisfiers van Herzberg
  • Zelfdeterminatietheorie van Decy & Ryan
 • Teamwork
  • Tuckmans stadia van groepsvorming
  • Belbins teamrollen
 • Omgaan met weerstand
 • De kritische parameter en Design for X

Dag 3

Een plan maken als denker én doener

 • De 10 stappen van het planningsproces
 • Eindresultaat en scope
 • Strategie, fasering, Agile iteraties
 • Make or buy, subcontract management
 • Project decompositie
  • De product breakdown structure
  • De Scrum product backlog
  • Design for X en de kritische parameter integreren in het plan
  • De work breakdown structure
 • Size&effort estimation
  • Delphi methode
  • Scrum Planning Poker
  • Driepuntentechniek
 • Psychologie van inschatten en uitvoeren
  • Goldratts Theory of constraints
  • Hoe Scrum helpt bij zelforganisatie
 • Tijdsplan, Inzet van mensen en middelen
 • Schets met het team en het projectmanagementplan

Dag 4

De projectuitvoering in de praktijk

 • Planningen tips & tricks (voor planning tools)
 • Heartbeat
 • De blinde vink
 • PDCA in de praktijk
 • Communicatie en rapportage
 • Wijzigingsbeheer

Addendum I

Design for X

(zelfstudie en verdieping)

 • Design for X
 • (Design for) Six Sigma
 • Lean Six Sigma
 • Design for Reliability

Addendum II

PPP, organisatie en Financiën

(zelfstudie en verdieping)

 • Project-, programma- en portfoliomanagement
 • Business Balanced Scorecard
 • PPP-implementatie en verandermanagement (Kotter)
 • Waardeketen van Porter
 • Staande organisatie en personeelsmanagement
 • Kosten en financiën