Inhoudsopgave

OMS_COMPLETE_PROJ_MNGR_layout_v5_3DInleiding

1 De &-&-&-paradox
1.1 Méér met minder
1.2 Én er bovenop zitten én ruimte bieden
1.3 Én onzekerheden zien én commitment geven
1.4 Een projectmodel als kapstok
1.5 Agile denken en werken
1.6 Wat de &-&-&-paradox voor de projectmanager betekent

2 Je Agile inspirator, de TomTom
2.1 Wat je kunt leren van je TomTom
2.2 De TomTom en Agile leiderschap
2.3 De TomTom en stakeholdermanagement
2.4 Scenario creator

3 First time right: Het V-model en de kritische parameter
3.1 Inleiding V-model: ontwerp, realisatie, verificatie
3.2 Impact van issues begrijpen
3.3 Vroege feedback met Design for X
3.4 Vroege feedback door Agile te werken
3.5 Het V-model en je eigen gedrag

4 De factor 10
4.1 Slim leiderschap en gedrag is de factor 10
4.2 Omdenken en de kracht van regie nemen
4.3 De schatkamer van Stephen Covey
4.4 Situationeel leiderschap
4.5 De factor 10 van de projectmanager

5 Het plan deel I: project breakdown
5.1 De 10 stappen van het maken van een plan
5.2 Stap 1: Project charter
5.3 Stap 2: Projectstrategie en -fasering
5.4 Stap 3.1 en 3.2: Product breakdown structure
5.5 Een achtbaan bouwen
5.6 Stap 3.3 – 3.5: Product Flow Diagram en DfX
5.7 Stap 3.6: Work breakdown structure

6 Het plan deel II: schets met team en detailplan
6.1 Stap 4: Size & effort estimation
6.2 De rationele en psychologische kant van ureninschattingen
6.3 Stap 5-8: Schets met het team opstellen
6.4 Stap 9: Tips & tricks detailplanning
6.5 Stap 10: Projectmanagementplan en go

7 De projectverleider
7.1 Deci en Ryans zelfdeterminatietheorie
7.2 Wat je uitstraalt, krijg je terug
7.3 De (tijdelijke) projectorganisatie en de stuurgroep
7.4 Waarom de start een lange adem vraagt
7.5 Creativiteit sturen

8 Heartbeat
8.1 Voortgang door ritme, cadans en trance
8.2 Je planning projecteren op de heartbeat
8.3 Heartbeat op verschillende niveaus
8.4 EOS en OKR

9 De blinde vink
9.1 Pas op voor de blinde vink
9.2 De blinde vink te lijf met review- en inspectietechnieken
9.3 De blinde vink te lijf met DfX en Agile projectmanagement
9.4 Testen rechts in het V-model

10 The Final Countdown
10.1 Het traject tot de uitvoeringsfase samengevat
10.2 Heartbeat in de praktijk
10.3 Wijzigingsbeheer
10.4 Status en resterende route zichtbaar maken
10.5 Onzekerheden toch planbaar maken

Nawoord
Dankwoord
Bijlage 1: voorbeelden toepassing projectmodel
Bijlage 2: De complete projectmanager toolkit
Bronnen
Over Roel Wessels
Index