Roel als spreker

Roel ziet zichzelf niet als spreker maar als performer. Zijn presentaties staan bol van de energie en worden gewaardeerd door een bijzondere mix van diepgang en humor. Hij acteert op alle organisatieniveaus, van directie tot werkvloer.

Als man van de praktijk neemt hij vol overgave het publiek mee in een weldoordachte rollercoaster van theorie, levendige anekdotes, interactie met het publiek, aansprekend beeldmateriaal en soms zelfs een muzikale afsluiting. Confronterend en tegelijk ontwapenend, waardoor de deelnemers niet alleen worden gevangen in het moment maar ook echt tot actie overgaan na het verlaten van de zaal.

De thema’s van de lezingen en workshops zijn Projectmanagement, Productontwikkeling en Leiderschap, waarbij het gaat om het WAT en WAAROM maar vooral ook om het HOE: de toepassing in de niet ideale praktijk. Met als rode draad hoe je reactief gedrag omzet in beïnvloedend gedrag, zowel in werk als in privéleven.

In afstemming met de opdrachtgever vertaalt zich dit in onderwerpen als:

  • De essentie en toepassing van projectmanagementmethodieken en leiderschapstheorieën
  • Hoe de essentie van projectmanagement is terug te vinden in zowel Agile als traditionele methoden
  • Transformeren van beheerser (20e eeuw) naar beïnvloeder (21e eeuw)
  • Projectmanagement voor startups
  • Excellent gedrag als stuurgroep: én controleren én loslaten
  • Hoe Projectmanagement en System Engineering samen tot succes leiden
  • Van óver elkaar spreken naar mét elkaar spreken: samenwerking tussen hardware- en softwareontwikkeling
  • Implementatie van Agile denken en Scrum doen
  • Zelforganisatie: wanneer wel, wanneer niet, hoe en wat betekent dat voor de spelers
  • Bewust aan de slag met het creatieve proces; een balans tussen structuur en vrijheid

Roel werd door zijn uitgever na het lezen van het manuscript van De complete projectmanager bestempeld als ‘onbesmet’. Daarmee bedoelend dat weinigen op dezelfde ontwapenende wijze in staat zijn om ogenschijnlijk tegenstrijdige methoden zo treffend met elkaar te koppelen, alsmede het kaf van het koren te scheiden bij innovaties én hypes, zonder daarbij mensen op hun tenen te trappen. Zijn bijdrage is daarom uitermate geschikt indien verschillende visies, verschillende voorkeuren voor methodieken, of tegenstrijdige bloedgroepen binnen de organisatie op één lijn gebracht dienen te worden.